Välj en sida

Förvaltning och utveckling av omsorgsfastigheter

Kungsholmia AB

Fastighetsbolaget med fokus på omsorgsfastigheter. Vi söker alla former av fastigheter samt tomt/tomter/tomtmark företrädesvis i Stockholmsområdet men hela Sverige är av intresse.

Kungsholmia AB är verksamt med fastighetsutveckling och förvaltning av fastigheter avsedda för äldre- och seniorboenden samt annan omsorgsverksamhet.

Kungsholmia AB leds av personer som har långvarig och bred erfarenhet av planering, byggande, förvaltning och ägande av omsorgsfastigheter.

LSS-fastigheter

Från fall till fall kan vi ombesörja hyreskontrakt på LSS-fastigheter på 1.7mkr/år varmhyra inom Stockholmsområdet på 10-årskontrakt!

Värdeanalyser

Kungsholmia bistår med värdeanalyser samt konsultation inför försäljningar, slott såsom koja inom Stockholm.
Kungsholmias styrka är att hitta lösningar och framförallt kapital där tillgången på finansiering och köpare oftast är utanför den marknad de flesta aktörer rör sig i.
1993 under en period då räntan var 500% och banker ansökte om statligt bankstöd var Kungsholmia uppvaktad av Staffanstorp kommun som bland annat hade för avsikt att uppföra äldreboenden i två etapper, Stanstad I och II. Kungsholmia trimmade projektet och ordnande även med finansiering om 150mkr.
Om finanskrisen står att läsa här.
Kungsholmia var även med och lade första hörnstenen till Svenska vårdfastigheter AB i form av ett långt framprojekterat äldreboende i Nacka.
Kungsholmias styrka är att hitta lösningar och framförallt kapital där tillgången på finansiering och köpare  oftast är utanför den marknad de flesta aktörer rör sig i.
Detta beror på att Kungsholmia i decennier och i olika konstellationer genomfört oräkneliga bolags- och fastighetsaffärer, vårdar sitt förtroendekapital och har knutit an många kontakter genom lyckade affärer. Projekt i alla de slag kan Kungsholmia genomföra från ax till limpa, antingen i partnerskap eller som ett uppdrag.

Kontakta oss!

kontakt[a]kungsholmia.se
Tel: 08-878051

Kungsholmia AB
Grundat 2002
Orgnr: 556622-7749